شرکت ساختمانی و راهسازی کومه ساز مازندران از بدو تاسیس همواره از نیروی انسانی متخصص و مجرب در راستای اجرای پروژه های عمرانی و راهسازی استفاده کرده است.