سرفصل­های اصلی زیر، خط مشی شرکت زیباکومه ساز مازندران بوده که عبارتند از:

  1. توسعه قابلیتها و تواناییهای سازمانی، مدیریتی و اجرایی در زمینه اجرای پروژه‌های عمرانی.
  2. افزایش امکان رقابت پذیری در بخش پیمانکاری راهسازی از طریق‌ کاهش قیمت تمام شده با حفظ مدیریت زمان ، بهبود بهره‌وری و کیفیت و ایجاد قابلیتها و پتانسیلهای مناسب در بخش راهسازی.
  3. مشارکت در جذب سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی پروژه‌ها.
  4. توسعه توانایی در اجرای پروژه ها از طریق تملک کامل ماشین آلات راهسازی.
  5. مدیریت و اجرای پروژه‌ها در بخش راهسازی در سطح ملی و فراملی مطابق با استانداردها.
  6. پرورش سرمایه‌های انسانی از طریق تجهیز مدیران و کارکنان به شایستگی‌های مورد نیاز، ایجاد فرصت‌های برابر یادگیری و توسعه و نیز ایجاد زمینه‌های مشارکت و ارتباطات با کلیه ذینفعان.
  7. حفظ سلامت روحی و جسمی کارکنان از طریق شناسایی، ارزیابی، پایش و هدف‌گذاری مخاطرات شغلی در جهت کاهش ریسک مطابق با قوانین و مقررات سازمانهای ذیربط.