عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح کمربندی جنوبی و بلوار کشاورز با سیستم کابل‌های پیش تنیده و دال مجوف